Fibergrävning

Behöver du dra in fiber till din fastighet? Vi utför fibergrävning åt företag och privatpersoner i Grästorp kommun. 

Såhär går det till

Duct läggs ned på ca 40 cm djup. Ett sökband läggs cirka 1 dm ovanför ducten. Vi gör en grovåterställning. Enkelt uttryckt, vi lägger tillbaka det vi gräver upp. Finåterställning görs av fastighetsägaren. Vi har koll på inkommande elkablar, telekablar och fjärrvärme. Du själv ansvarar dock för att märka ut interna elkablar (exempelvis mellan hus, för robotgräsklippare osv). Även eventuell jord- och bergvärme samt dagvattenledning eller dränering som ligger grundare än 70 cm skall du märka ut. Vi ersätter inte för skador uppkomna på grund av att utmärkning saknas.