Markarbeten

Torkåsens Entreprenad hjälper dig med markarbeten, både för privatperson och företag i Grästorp kommun med omnejd. Markarbete är ett stort område, vilket vi behärskar med stor noggrannhet.


Markarbete är ett samlande begrepp för alla typer av arbeten med syfte att forma och bereda mark för uppförande av byggnader samt anläggning av

tomter och trädgårdar. Här ingår till exempel markanläggning, utjämning av höjdskillnader, schaktning, återfyllnad och dikning. Vi hjälper dig med grundarbete för nybyggnation, utbyggnation, trädgård och parkering.