Skogsröjning

När du röjer i skogen innebär det att du fäller träd och lämnar dem på marken för att de ska förmultna. Du röjer plant- och ungskog för att få ett bra ekonomiskt utfall. Beroende på hur skogen ser ut och vad du har för mål med skogen kan du röja på olika sätt.

Röjningsberget i Sverige växer för varje år. Därför är det extra viktig att röja i god tid för att röja fram de bästa stammarna så de får utrymme att växa, må bra och skapa tillväxt.


Våra erfarna röjare är duktiga på alla typer av röjningar i plant-, ung- och gallringsskog.

Vi löser dina röjningsbehov både för privatperson och företag runt om kring Grästorp och vara med omnejd.

Kontakta oss för mer info